19.-Yüzyıl-Osmanlı-Türk-Saray-Musikisi-Müzikleri-Genel-Bilgileri.-Ud-Müzik-Enstrümanı-Çalan-Cariye-Kız.Osmanlı-Sarayları-Harem-Müzik-Enstrümanı-Çalan-Güzel-Cariye-Kızlar-Kadınlar